X

Kontak ons

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ons span bestaan uit gekwalifiseerde biokinetici wat deur interns (praktiese jaar) en honneursstudente ondersteun word.

Stuur gerus ‘n Email

Tel: +27 (0)21 808 4735
Posadres: Privaatsak X1, Matieland, 7602
Fisiese adres: Departement Sportwetenskap,
Coetzenburg, Stellenbosch, 7600

This post is also available in: Engels